Uitspraak Hoge Raad van 25-11-2016 inzake 14 dagen-brief

Uitspraak Hoge Raad van 25-11-2016 inzake 14 dagen-brief

Door een uitspraak van de Hoge Raad (van 25-11-2016), die heeft beslist dat een debiteur daadwerkelijk 14 dagen de tijd moet hebben om een vordering te betalen, ziet de 14 dagen-brief (die ook gemaild kan worden) er tekstueel als volgt uit:


Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u onderstaande vordering ondanks eerdere verzoeken niet heeft betaald. U bent in verzuim. Door middel van deze brief verzoeken wij u, en zo nodig sommeren wij u, alsnog de navolgende vordering te voldoen:

Factuurnummer        Datum         Vervaldatum        Bedrag
[NR.]    [DAT]    [DAT]   € [BEDRAG]

Wij geven u nog een laatste mogelijkheid om binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/door u is ontvangen het bedrag van € [BEDRAG] over te maken naar bankrekening [BANKREKENINGNUMMER] t.n.v. [TENAAMSTELLING BANKREKENING] o.v.v.[FACTUURNUMMER(s)].

Indien u niet tijdig of volledig betaalt, geven wij onze vordering uit handen aan KLANT incasso & debiteurenbeheer en worden er incassokosten en rente in rekening gebracht. De hoogte van de incassokosten bedraagt € [BEDRAG]. (Als de schuldeiser niet-btw plichtig is, moet de volgende zin ook in de brief worden opgenomen: Wij kunnen de btw over voornoemd bedrag niet verrekenen. Dit houdt in dat, als wij de incasso van deze vordering uit handen moeten geven, voormeld bedrag wordt verhoogd met een percentage dat gelijk staat aan de te berekenen btw. Het bedrag aan btw bedraagt € [BTW BEDRAG].)

Wij vertrouwen erop dat u alsnog de vordering betaalt.

Met vriendelijke groet,

Om het juiste bedrag aan incassokosten in te vullen: zie hier


Heel veel succes! Wil je meer informatie? Neem contact op met KLANT incasso & debiteurenbeheer.

Contactgegevens

KLANT incasso & debiteurenbeheer

    Buitenplaats 4
       3328 LJ Dordrecht
       (bezoek alleen op afspraak)

      078-8432241

    Kamer van Koophandel nr 65030885
    BTW-id: NL002025702B02

    www.klantincasso.nl

    info@klantincasso.nl

Social media

 

logo facebook

twitter logo

logo linkedin